Wireless Testbench

Badanie i testowanie bezprzewodowych aplikacji referencyjnych w czasie rzeczywistym na SDR

Wireless Testbench™ zapewnia aplikacje referencyjne, które są gotowe do uruchomienia na ogólnodostępnym sprzęcie radiowym (SDR) definiowanym programowo, takim jak USRP™. Wireless Testbench pozwalana na wykorzystanie sygnałów bezprzewodowych do szybkiego przesyłania danych, przechwytywania oraz monitorowania widma.

Korzystając z wiersza poleceń MATLAB®, można łączyć się ze wspieranym sprzętem SDR, konfigurować i uruchamiać wstępnie utworzone strumienie bitów FPGA jako aplikacje referencyjne oraz wykonywać pomiary w czasie rzeczywistym.

Korzystając z konfigurowalnego detektora preambuły, można zdefiniować wyzwalacz, aby przechwycić tylko interesujący sygnał do analizy offline w MATLABie.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej