MATLAB Coder

content_matlab_coder

MATLAB Coder generuje niezależny kod C/C++ z kodu języka MATLAB. Wygenerowany kod źródłowy jest przenośny i czytelny. MATLAB Coder wspiera podzbiór cech i właściwości języka MATLAB włączając w to:

  • instrukcje sterujące przepływem programu
  • funkcje
  • operacje macierzowe

Potrafi także wygenerować gotową MEX-funckję, co pozwala na znaczne przyspieszenie działania projektowanego algorytmu oraz łatwe przetestowanie wygenerowanego kodu źródłowego.
 
Podstawowe cechy MATLAB Coder:

  • Generowanie niezależnego kodu C i C++ (zgodnego z ANSI/ISO ) z kodu MATLABa.
  • Generowanie gotowych funkcji MEX.
  • Wbudowane narzędzia do zarządzania projektami pozwalające określić punkty wejścia, właściwości danych wejściowych oraz inne opcje związane z generowanym kodem.
  • Statyczny lub dynamiczny przydział pamięci dla danych o zmiennej wielkości.
  • Wsparcie generacji kodu dla wielu funkcji i obiektów zawartych w Communications System Toolbox™, Computer Vision System Toolbox™, DSP System Toolbox™ oraz Phased Array System Toolbox™.
  • Obsługa funkcji języka MATLAB, w tym działania na macierzach, indeksowania, instrukcji sterujących (if, switch, for, while) i struktur.
  • Współpraca z Simulink Coder™ oraz Embedded Coder® w zakresie generowania kodu C na podstawie modeli Simulink®, które zawierają kod MATLABa.

Dowiedz się więcej o MATLAB

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej