Analiza statyczna kodu z Polyspace Bug Finder

Webinarium prezentuje program Polyspace Bug Finder, służący do statycznej analizy kodu źródłowego napisanego w językach C/C++. Narzędzie to służy programistom do wyszukiwania defektów (potencjalnych błędów), które mogłyby powodować błędy czasu wykonania podczas działania tworzonych aplikacji. Z Polyspace Bug Finder można także weryfikować zgodność tworzonego kodu ze standardami kodowania takimi jak MISRA C, MISRA C++ i JSF C++.

Podczas webinarium zaprezentowano samo narzędzie na kilku prostych przykładach, w tym możliwości konfiguracji projektu i analizy rezultatów. Pokazano także, w jaki sposób Polyspace Bug Finder integruje się ze środowiskami programistycznymi jak Eclipse czy Visual Studio.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 39 min

Analiza statyczna kodu z Polyspace Bug Finder

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

39 min