Polyspace Bug Finder

content_ps_c_client_main_15152

Polyspace Bug Finder™ jest narzędziem służącym do wykrywania błędów czasu wykonania (ang. run-time errors), problemów z przepływem danych i innych defektów w kodzie źródłowym C i C++. Narzędzie to wykorzystuje metody analizy statycznej polegające na analizie przepływu sterowania i danych w kodzie źródłowym. Pozwala to na śledzenie i wykrywanie potencjalnych błędów na etapie rozwoju oprogramowania.

Polyspace Bug Finder pozwala także na weryfikację zgodności ze standardami kodowania takimi jak MISRA-C, MISRA-C++, JSF++ lub zdefiniowanymi konwencjami nazewnictwa. Po analizie generowany jest raport zawierający szczegółowe informacje o znalezionych błędach, naruszenia konwencji, a także metrykę złożoności kodu.

Narzędzie Polyspace Bug Finder integruje się ze środowiskiem Eclipse™ IDE.

W przypadku analizy kodu generowanego automatycznie istnieje możliwość śledzenia wykrytych błędów do bloków Simulink® lub dSPACE TargetLink’a®.

Narzędzie zapewnia wsparcie dla norm bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez produkty IEC Certification Kit oraz DO Qualification Kit.

Kluczowe cechy modułu:

  • Wykrywanie błędów czasu wykonania, problemów z przepływem danych i innych defektów w kodzie źródłowym C i C++.
  • Szybka analiza dużych baz kodu.
  • Weryfikacja zgodności ze standardami kodowania takimi jak MISRA-C, MISRA-C++, JSF++ lub zdefiniowanymi konwencjami nazewnictwa.
  • Możliwość śledzenia (traceability) rezultatów weryfikacji kodu do bloków programu nadrzędnego.
  • Integracja ze środowiskiem Eclipse™ IDE.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej