Generacja kodu produkcyjnego w języku C – techniki zaawansowane

W trakcie webinarium zaprezentowano kilka zaawansowanych technik i narzędzi stosowanych podczas generacji kodu produkcyjnego ze środowiska MATLAB & Simulink z wykorzystaniem pakietu Embedded Coder.

Pokazano możliwość generacji kodu z funkcji MATLABa i innych modeli zagnieżdżonych w modelu Simulinka. Na specjalnym przykładzie omówiono ograniczenia i efekty takiego rozwiązania. Omówiono możliwość generacji kodu wielozadaniowego (np. wielowątkowego) i zaawansowane metody zarządzania zmiennymi w wygenerowanym kodzie źródłowym za pomocą Data Objects. Zaprezentowano także funkcjonalność Code Replacement Library i możliwości stosowania własnych target’ów.

Do pełnego zrozumienia prezentowanej treści wymagana jest znajomość środowiska Simulink i automatycznej generacji kodu na poziomie prezentowanym w poprzednim webinarium pt. Generacja kodu produkcyjnego w języku C – wprowadzenie.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 54 min

Generacja kodu produkcyjnego w języku C – techniki zaawansowane

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

54 min