Sterowanie PID w pakiecie MATLAB & Simulink

W webinarium przedstawiono wskazówki dla projektantów systemów sterowania wykorzystujących regulatory PID.

Webinarium rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Następnie zaprezentowane są proste przykłady doboru regulatora PID z wykorzystaniem skryptów MATLABa i funkcji pochodzących z Control System Toolbox. Głównym przykładem jest dobór odpowiednich parametrów regulatora dla zidentyfikowanego modelu silnika. Pokazane są możliwości automatycznego strojenia i estymacji parametrów za pomocą graficznych narzędzi pochodzących z Simulink Control Design. W materiale poruszono także zagadnienia związane z implementacją wyjściowej saturacji i zabezpieczenia anti-windup.

Autor webinarium: Rafał Wędrychowicz
Czas trwania: 30 min

Sterowanie PID w pakiecie MATLAB & Simulink

Autor webinarium

Rafał Wędrychowicz

Czas trwania

30 min