Antenna Toolbox

Projektowanie, analiza i wizualizacja elementów anten i szyków antenowych

Antenna Toolbox

Antenna Toolbox™ dostarcza funkcje do projektowania, analizy i wizualizacji elementów anten i szyków antenowych. Pozwala projektować pojedyncze anteny oraz budować liniowe, prostokątne i konforemne szyki antenowe wykorzystując bibliotekę predefiniowanych elementów ze sparametryzowaną geometrią lub własne elementy.

Antenna Toolbox wykorzystuje metodę momentów (MoM) do obliczania właściwości złącz takich jak impedancja, właściwości powierzchni takich jak rozkład prądów i ładunków oraz właściwości polowych takich jak wzorzec promieniowania pola bliskiego i dalekiego. Geometrię anteny i wyniki analizy można wizualizować w 2D i 3D.

Można także integrować anteny i szyki antenowe w systemy bezprzewodowe oraz wykorzystać analizę impedancji do projektowania dopasowania sieci. Toolbox zapewnia również charakterystyki promieniowania do symulacji algorytmów formowania wiązki.

Kluczowe cechy modułu

  • Szybkie projektowanie i wizualizacja anten z użyciem predefiniowanych lub niestandardowych elementów.
  • Projektowanie liniowych, prostokątnych, konforemnych i niestandardowych szyków antenowych.
  • Analiza dużych szyków z wykorzystaniem szyków nieskończonych lub podejścia wykorzystującego wbudowane wzorce elementów.
  • Specyfikacja nieskończonej płaszczyzny uziemienia do analizy anten montowanych na bardzo dużych strukturach.
  • Analiza właściwości portów anten i szyków antenowych, takich jak impedancja, straty odbiciowe, parametry rozpraszania.
  • Analiza pola promieniowania wzorca, pola elektromagnetycznego oraz szerokości wiązki anten i szyków antenowych dla niestandardowych danych.
  • Analiza powierzchniowa anten i szyków antenowych, rozpływ prądu, rozkład ładunku oraz siatka powierzchni.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej