RF Blockset

SimRF

RF Blockset™ (dawniej SimRF™) dostarcza bibliotekę komponentów i silnik symulacyjny do projektowania systemów RF. Biblioteka zawiera wzmacniacze, miksery, bloki parametrów rozpraszania oraz inne podstawowe bloki do projektowania architektur dla bezprzewodowych nadajników i odbiorników w komunikacji i systemach radarowych. Pozwala także łączyć bloki, arbitralnie tworząc różnorodne architektury i symulować zachowanie front-endu RF na poziomie systemu.

Projektowanie i symulacja systemów RF

RF Blockset pozwala na symulację wzmacniaczy RF w celu oszacowania ich wzmocnień, szumów oraz zniekształceń intermodulacji parzystego i nieparzystego rzędu. Dzięki niemu można symulować miksery w celu przewidzenia współczynnika IMRR, wzajemnego mieszania, przesunięcia fazy lokalnego oscylatora oraz konwersji DC. Pozwala także symulować zależne od częstotliwości niedopasowanie impedancji pomiędzy liniowymi i nieliniowymi komponentami w dziedzinie czasu i częstotliwości. Aplikacja RF Budget Analyzer pozwala na generowanie jarzm testowych do walidacji wydajności nadajników i odbiorników oraz automatyczne konfigurowanie symulacji obwiedni układu.

Dzięki RF Blockset można modelować systemy RF na różnych poziomach abstrakcji. Solver obwiedni układu umożliwia wykonywanie symulacji o wysokim stopniu wierności dla sieci o wielu nośnych dla dowolnych topologii. Biblioteka Equivalent Baseband pozwala na szybką, dyskretnoczasową symulację kaskadowych systemów dla pojedynczych nośnych.

Kluczowe cechy modułu

  • Symulacja obwiedni układu dla wielu modeli częstotliwości nośnej.
  • Generacja jarzm testowych z aplikacji RF Budget Analyzer.
  • Ogólne modele N-portowe oraz pliki danych z parametrami rozproszenia dla symulacji w dziedzinie czasu i częstotliwości.
  • Komponenty pasywne, w tym elementy RLC, linie transmisyjne, filtry, przełączniki, złącza i ogólne bloki impedancji.
  • Ulepszone wysoce nieliniowe modele mikserów 3-portowych i wzmacniaczy 2-portowych określane przez współczynnik szumów, IP2, IP3 oraz pliki danych.
  • Tworzenie modeli z użyciem Simscape™.
  • Technologia równoważnego pasma do dyskretnoczasowej symulacji systemów kaskadowych dla pojedynczych nośnych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej