RF Toolbox

RF Toolbox

Projektowanie, modelowanie i analiza sieci z komponentów RF

RF Toolbox™ dostarcza funkcje, obiekty i aplikacje do projektowania, modelowania, analizy i wizualizacji sieci zbudowanych z komponenetów pracujących na częstotliwościach radiowych. RF Toolbox można wykorzystać przy projektowaniu komunikacji bezprzewodowej, radarów oraz integralności sygnałów.

Dzięki RF Toolbox można zbudować sieci komponentów RF, takie jak filtry, linie przesyłowe, wzmacniacze czy miksery. Komponenty mogą być określane z wykorzystaniem danych pomiarowych, parametrów sieci lub właściwości fizycznych. Można obliczać parametry rozpraszania, konwertować parametry S, Y, Z, ABCD, h, g i T sieci oraz wizualizować dane RF z użyciem kartezjańskiego i biegunowego układu współrzędnych oraz wykresów Smitha®.

Aplikacja RF Budget Analyzer pozwala na analizę nadajników i odbiorników pod względem szumów, wzmocnień i IP3. Dzięki niej można także generować jarzma testowe dla RF Blockset™ i walidować wyniki analityczne z wynikami uzyskanymi z symulacji obwiedni układu.

Wykorzystując metodę dopasowywania funkcji wymiernych można budować modele płyt bazowych i interkonektów oraz eksportować je jako bloki Simulink® lub moduły Verilog-A do projektowania bloków SerDes.

RF Toolbox dostarcza funkcje do manipulowania i automatyzowania analizy danych pomiarowych RF, włączając w to rozpakowywanie danych, egzekwowanie pasywności czy obliczanie opóźnienia grupowego.

Kluczowe cechy modułu

  • Filtry RF, linie transmisyjne, wzmacniacze i mieszacze częstotliwości określone przez dane pomiarowe, parametry sieci lub właściwości fizyczne.
  • Obliczanie parametru S dla komponentów sieci RF.
  • Aplikacja RF Budget Analyzer pozwalająca obliczyć współczynnik szumów, wzmocnienie i IP3 dla transceiverów RF oraz generować jarzma testowe dla RF Blockset.
  • Metoda dopasowywania funkcji wymiernych do budowania modeli i eksportowania ich jako bloki Simulinka lub moduły Verilog-A.
  • Obsługa danych pomiarowych N-portowych parametrów S.
  • Konwersje dla parametrów sieci S, Y, Z, ABCD, h, g oraz T.
  • Wizualizacja z wykorzystaniem wykresów kartezjańskich, biegunowych, a także wykresów Smitha®.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej