Data Acquisition Toolbox

content_data_acquisition

Data Acquisition Toolbox™ to kompletny zestaw narzędzi potrzebnych do połączenia środowiska MATLAB® ze sprzętem realizującym akwizycję danych. Moduł ten pozwala na konfigurację urządzeń zewnętrznych, pobór odczytów do środowiska MATLAB oraz wysyłanie danych do urządzeń.

MATLAB i Data Acquisition Toolbox stanowią razem samowystarczalne środowisko do pobierania i analizy danych z urządzeń zewnętrznych.

  • Obsługa przemysłowego sprzętu pomiarowego.
  • Bezpośredni dostęp do parametrów sprzętowych urządzeń pomiarowych, takich jak pomiar jedno- i wielokanałowy, pojedynczy pomiar punktowy i pomiary buforowane.
  • Obsługa analogowych wejść i wyjść, liczników, timerów oraz cyfrowych wejść i wyjść.
  • Dostęp do bieżących danych pomiarowych bezpośrednio w MATLABie.
  • Automatyczne uruchamianie procedur poprzez zdarzenia sprzętowe i programowe.
  • Możliwość tworzenia własnych interfejsów dla nieobsługiwanego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej