Vehicle Network Toolbox

Vehicle Network Toolbox

Komunikacja z sieciami w pojazdach z wykorzystaniem magistrali CAN, J1939 i protokołu XCP

Vehicle Network Toolbox™ zapewnia połączenie MATLAB® i Simulink® z urządzeniami pracującymi na magistrali CAN z wykorzystaniem standardowych plików baz danych CAN. Toolbox dostarcza funkcje MATLABa i bloki Simulinka do wysyłania, odbierania, kodowania i dekodowania komunikatów CAN, J1939 i XCP. Można także połączyć się z ECU poprzez protokół XCP na magistrali CAN z wykorzystaniem plików opisu A2L.

Zestaw narzędzi pozwala na monitorowanie, filtrowanie i analizę danych bezpośrednio na podłączonej magistrali CAN oraz na logowanie i rejestrowanie komunikatów do późniejszej analizy i odtwarzania. Można również symulować ruch komunikatów na wirtualnej magistrali CAN albo podłączyć rzeczywistą magistralę lub ECU. Vehicle Network Toolbox zapewnia wsparcie dla urządzeń firm Vector, Kvaser, PEAK-System i National Instruments® pracujących na magistrali CAN.

Kluczowe cechy modułu

  • Funkcje MATLABa do transmitowania i odbierania komunikatów CAN i J1939.
  • Bloki Simulinka do połączenia modelu z magistralą CAN lub J1939.
  • Wsparcie dla protokołu XCP do komunikacji z ECU.
  • Obsługa baz danych Vector CAN (.dbc) oraz plików opisu A2L.
  • Pakowanie i rozpakowywanie sygnałów dla uproszczonego kodowania i dekodowania komunikatów CAN oraz grup parametrów J1939.
  • Aplikacja Vehicle CAN Bus Monitor do konfigurowania urządzeń i bezpośredniej wizualizacji ruchu na magistrali CAN.
  • Wsparcie dla urządzeń firm Vector, Kvaser, PEAK-System i National Instruments® pracujących na magistrali CAN.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej