Filter Design HDL Coder

content_Filter_Design_HDL

Filter Design HDL Coder™ dodaje do środowiska MATLAB® możliwości implementacji kodu w urządzeniach typu ASIC i FPGA.

  • Generacja kodu VHDL (zgodny z IEEE 1076) i Verilog (zgodny z IEEE 1364-2001) do implementowania filtrów stałoprzecinkowych w ASIC i FPGA.
  • Kontrola zawartości, optymalizacji i stylu generowanego kodu.
  • Automatycznie generuje testy w VHDL i Verilog dla szybkiej weryfikacji i walidacji kodu.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej