AUTOSAR Blockset

Projektowanie i symulacja oprogramowania AUTOSAR

AUTOSAR Blockset udostępnia słownik AUTOSAR oraz bloki do tworzenia oprogramowania Classic i Adaptive AUTOSAR z wykorzystaniem modeli Simulink®. Za pomocą edytora AUTOSAR można definiować właściwości komponentów oprogramowania AUTOSAR, interfejsów i typów danych oraz mapować je do istniejących modeli Simulinka. Alternatywnie, zestaw bloków zapewnia interfejs aplikacji, który pozwala automatycznie generować nowe modele Simulinka dla AUTOSAR poprzez import komponentów oprogramowania i opisów składu z plików XML AUTOSAR.

AUTOSAR Blockset zapewnia bloki i konstrukcje dla procedur bibliotecznych AUTOSAR i usług Basic Software (BSW), w tym NVRAM i Diagnostyka. Symulując usługi BSW wraz z modelem oprogramowania aplikacji, można zweryfikować oprogramowanie AUTOSAR ECU bez opuszczania Simulinka.

AUTOSAR Blockset obsługuje generowanie kodu produkcyjnego C i C++ oraz eksport plików XML AUTOSAR (z Embedded Coder®). Narzędzie zapewnia wsparcie dla norm bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez produkty IEC Certification Kit (ISO 26262).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej