MATLAB Production Server

MATLAB Production ServerMATLAB Production Server™ pozwala na uruchomienie programów stworzonych z wykorzystaniem języka MATLAB® wraz z jego rozbudowanymi możliwościami obliczeniowymi w środowisku produkcyjnym. Aplikacje MATLABowe po wygenerowaniu odpowiedniego pakietu z wykorzystaniem produktu MATLAB Compiler™ działają pod kontrolą MATLAB Production Server. Aplikacje webowe, bazodanowe łączą się z programami działającymi w środowisku MATLAB Production Server poprzez lekką bibliotekę kliencką, dzięki czemu mogą zlecać złożone obliczania do skryptów MATLABowych.
MATLAB Production Server działa na systemach wieloprocesorowych i umożliwia obsługę wielu równoległych zapytań równocześnie. Środowisko MATLAB Production Server może także działać w sposób redundantny na kilku serwerach.

Kluczowe cechy modułu MATLAB Production Server:

  • uruchamianie oprogramowania stworzonego z wykorzystaniem języka MATLAB w środowisku produkcyjnym bez konieczności rekodowania czy tworzenia specyficznej infrastruktury,
  • skalowalna wydajność i zarządzanie pakietami aplikacji stworzonymi w MATLABie,
  • lekka biblioteki kliencka pozwalająca uruchamiać złożone obliczenia,
  • wspólna infrastruktura dla środowisk programistycznych .NET i Java™,
  • izolowanie procesów MATLABa od pozostałych elementów systemu.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej