MATLAB Report Generator

MATLAB Report Generator

      MATLAB Report Generator™ automatycznie dokumentuje zadania wykonywane w środowisku MATLAB®, takie jak analiza, wizualizacja danych czy budowa algorytmów. Pozwala on na przechwytywanie danych i grafik generowanych przez uruchamiany na bieżąco kod MATLABa. MATLAB Report Generator usprawnia wymianę informacji i pomaga na bieżąco utrzymywać dokumentację i specyfikację. Pozwala też na tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników, w sposób łatwy i dokładny określając wymagania specyfikacji raportowanej aplikacji.

Kluczowe cechy modułu MATLAB Report Generator:

  • umożliwia łatwe tworzenie dokumentacji z poziomu MATLABa,
  • dokumentuje funkcje i skrypty MATLABa oraz wyniki ich działań w trakcie ich wykonywania,
  • pozwala tworzyć i dystrybuować szablony dokumentacji,
  • zawiera rozszerzalne komponenty oraz arkusze stylów,
  • tworzy raporty w wielu formatach, uwzględniając w tym HTML, PDF, RTF, Microsoft Word i XML,
  • pozwala na automatyczne dostosowywanie treści dokumentacji z wykorzystaniem instrukcji warunkowych IF, THEN, ELSE oraz WHILE.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej