Simulink Coverage

Simulink Coverage przeprowadza analizę pokrycia kodu szacującą ukończenie testów modelu oraz wygenerowanego kodu. Uwzględnia on uznawane w przemyśle metryki takie jak decyzje, warunki, zmodyfikowane pokrycie warunków/decyzji (MC/DC) oraz relacyjne pokrycie brzegowe aby oszacować efektywność testów symulacyjnych modelu, software-in-the-loop (SIL) oraz procesor-in-the-loop (PIL). Wykryte braki mogą służyć do uzupełnienia procedur testowych, uzupełnienia wymagań i wyszukiwania niezamierzonych działań programu.

Simulink Coverage generuje interaktywne raporty pokazujące jaka część z modelu, S-funkcji C/C++, funkcji MATLAB® i kodu wygenerowanego przez Embedded Coder® została wykonana. Wyniki analizy pokrycia mogą zostać naniesione na bloki aby zwizualizować braki w procedurach testowych. Aby ocenić całkowite pokrycie testów, wyniki analizy coverage z wielu testów mogą zostać zakumulowane w jednym raporcie, dodatkowo możesz ręcznie wykluczyć bloki z analiz lub zdefiniować wyjątki odnoszące się do wykrytych braków w raportach pokrycia.

Wsparcie dla norm przemysłowych jest dostępne poprzez IEC Certification Kit oraz DO Qualification Kit.

Kluczowe cechy

  • Analiza pokrycia i raporty z testów przeprowadzanych na modelach Simulink® (włącznie z S-funkcjami C/C++).
  • Analiza pokrycia kodu C/C++ generowanego przez Embedded Coder.
  • Metryki pokrycia decyzyjne, warunkowe, MC/DC, relacyjno brzegowe.
  • Metryki złożoności modelu m.in. złożoność cyklomatyczna.
  • Nanoszenie wyników analizy pokrycia na blokach modelu, podsystemach i diagramach stanu.
  • Filtrowanie raportów i definiowalne wyjątki w brakach pokrycia.
  • Wsparcie do kwalifikacji (poprzez DO Qualification Kit oraz IEC Certification Kit).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej