Simulink Test

Simulink Test

Rozwijanie, zarządzanie i wykonywanie testów opartych na symulacji

Simulink Test™ dostarcza narzędzi do tworzenia, zarządzania i wykonywania systematycznych testów opartych na symulacji dla modeli, wygenerowanego kodu oraz symulowanego lub rzeczywistego sprzętu. Simulink Test zawiera blok Test Sequence służący do konstruowania złożonych sekwencji testowych i ich oceny oraz menadżer testów, który umożliwia zarządzanie i wykonywanie testów. Toolbox pozwala także na testy funkcjonalne, bazowe, równoważności oraz różnicowe włączając w to Software-In-the-Loop (SIL), Procesor-In-the-Loop (PIL) oraz Hardware-In-the-Loop (HIL) w czasie rzeczywistym. Można zastosować kryteria przejścia testu i jego negatywnego wyniku, które zawierają tolerancje bezwzględne i względne, limity, sprawdzanie logiki i warunków czasowych. Wykonywanie testów może być automatyzowane i dostosowywane za pomocą skryptów setup i cleanup.

Dzięki toolboxowi można także tworzyć jarzma testowe do testowania komponentów w modelu systemu lub w oddzielnych modelach. Simulink Test zapisuje przypadki testowe oraz wyniki tworząc bazę danych do ich ponownego przeglądu i analizy nieprawidłowości. Można generować raporty, analizować i ponownie wyświetlać wyniki testów, powtarzać testy zakończone niepowodzeniem oraz debugować testowane komponenty lub systemy.

Wraz z Simulink Check™, Simulink Requirements™ i Simulink Coverage™ z przypadkami testowymi można łączyć wymagania przechowywane w dokumentach Microsoft® Word, IBM® Rational® DOORS® oraz w innych formatach.

Zapewnione jest także wsparcie dla standardów przemysłowych za pośrednictwem IEC Certification Kit (for ISO 26262 and IEC 61508) oraz DO Qualification Kit (for DO-178).

Kluczowe cechy modułu

  • Jarzma testowe dla testowanych modeli lub podsystemów.
  • Blok Test Sequence do uruchamiania testów i ich oceny.
  • Kryteria pass-fail zawierające tolerancje, limity i warunki czasowe.
  • Testowanie bazowe, równoważności, różnicowe oraz w czasie rzeczywistym.
  • Skrypty setup i cleanup do dostosowywania wykonywania testów.
  • Test Manager do tworzenia, wykonywania i organizowania przypadków testowych i ich wyników.
  • Modyfikowalna generacja raportów w celu udokumentowania wyników testów.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej