Stateflow

Stateflow

Modelowanie i symulacja logiki decyzyjnej z użyciem maszyn stanu i diagramów przepływu

Stateflow® jest interaktywnym narzędziem do modelowania i symulacji systemów sterowanych zdarzeniami za pomocą maszyn skończenie stanowych (ang. finite state machines). Stateflow zapewnia elementy języka potrzebne by opisać złożoną logikę w naturalny, czytelny i zrozumiały sposób. Jest ściśle zintegrowany z MATLAB® i Simulink®. Zapewnia efektywne środowisko dla systemów zanurzonych, zawierających logikę sterującą, nadzorującą lub modalną.

Kluczowe cechy modułu

  • Zapewnia elementy językowe, hierarchizację, równoległość i deterministyczną semantykę wykonawczą by opisać złożoną logikę w naturalny i zrozumiały sposób.
  • Definiuje graficznie funkcje używając sieci działań; proceduralnie, używając języka MATLABa; i w formacie tablicowym używając tablic prawdy.
  • Szereguje zmiany stanów i wydarzenia używając operatorów czasowych.
  • Zawiera własną jak i tradycyjną składnię języka C z wejściowymi i wyjściowymi argumentami.
  • Obsługuje wektorowe, macierzowe i stałoprzecinkowe typy danych.
  • Zapewnia możliwość przeglądania i rejestracji stanów i danych.
  • Animuje diagramy Stateflow by polepszyć zrozumienie systemu i ułatwić debugowanie.
  • Wykonuje kontrolę statyczną, w tym kontrolę źle sprecyzowanych tablic prawdy.
  • Wykonuje kontrolę dynamiczną, w tym kontrolę konfliktów przejściowych, problemów okresowości, stanów nielogicznych, naruszenia zakresu danych i warunków przepełnienia.
  • Zawiera zintegrowany debugger umożliwiający ustawienie graficznych punktów kontrolnych, przechodzenie przez kolejne modele metodą krok po kroku i przeglądanie danych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej