Wavelet Toolbox

content_Wavelet_Toolbox

Wavelet Toolbox to zestaw funkcji oraz narzędzi graficznych służących do tworzenia algorytmów wykorzystujących falki (fale elementarne), do analizy, kompresji, rekonstrukcji oraz modelowania sygnałów i obrazów. Są to narzędzia przydatne do przetwarzania mowy i dźwięku, zdjęć i przekazów wideo, obrazów biomedycznych oraz jedno- i dwuwymiarowych zastosowań w telekomunikacji i geofizyce.

  • Typowe rodziny falek, w tym filtry falek Daubechies, zespolone falki Morleta i Gaussa, biortogonalne i dyskretne Meyera.
  • Narzędzia do obróbki falek i sygnałów.
  • Konfigurowalna prezentacja i wizualizacja danych.
  • Interaktywne narzędzia do ciągłej i dyskretnej analizy falkowej.
  • Pakiety falkowe implementowane jako obiekty MATLAB®.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej