Embedded Coder

content_emebedded_coder

Embedded Coder® tworzy kod C/C++ ze skryptów w języku MATLAB®, z modeli Simulink® oraz diagramów Stateflow®, które mają czytelność i efektywność profesjonalnych ręcznie pisanych kodów. Wygenerowany kod jest wyjątkowo zwięzły i szybki, co jest zasadniczym wymaganiem w systemach wbudowanych, docelowych systemach szybkiego prototypowania, mikroprocesorach używanych w produkcji masowej i symulatorach czasu rzeczywistego.

  • Tworzy kod C/C++ i pliki wykonywalne ze skryptów MATLAB, z modeli Simulinka i Stateflow z porównywalnym zużyciem pamięci, prędkością uruchamiania i czytelnością do ręcznie pisanego kodu.
  • Rozszerza MATLAB Coder™ i Simulink Coder™ o optymalizację i właściwości konfiguracyjne nieodzowne do generacji kodu produkcyjnego.
  • Obsługuje wszystkie obiekty danych i cechy słownika danych Simulinka włącznie ze zdefiniowanymi przez użytkownika klasami pamięci, typami i aliasami.
  • Zapewnia intuicyjny graficzny interfejs użytkownika do tworzenia niestandardowych danych.
  • Zwięźle dzieli wielostopniowy kod dla efektywnego szeregowania z lub bez RTOS (system operacyjny czasu rzeczywistego).
  • Zapewnia bogaty zbiór możliwości komentowania pomagający śledzić kod w modelach i wymaganiach.
  • Weryfikuje kod automatycznie importując go do Simulinka do testowania metodą Software-in-the-loop.
  • Tworzy dokumentację kodu zintegrowaną z eksploratorem modelu (Model Explorer) Simulinka i połączoną z modelem.
  • Tworzy zdefiniowany przez użytkownika program główny opisujący dokładnie jak umieścić kod w docelowym środowisku.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej