MATLAB

MATLAB® to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych. Program pozwala również na prowadzenie obliczeń numerycznych. Dzięki MATLAB problemy można rozwiązywać szybciej, niż przy wykorzystaniu języków programowania jak C, C++ czy Fortran. Co więcej, oprogramowanie może mieć wiele zastosowań.

MATLAB – przykładowe obszary zastosowania

 • przetwarzanie sygnałów,
 • przetwarzanie obrazów,
 • telekomunikacja,
 • projektowanie układów sterowania,
 • matematyka finansowa.

Matlab oprogramowanie

Projektanci środowiska MATLAB największy nacisk położyli na automatyzację rutynowych czynności. Obejmują one wszystkie fazy rozwiązywania danego zadania. Zaczynając od zbierania danych, poprzez ich analizę, aż do generacji końcowego raportu. Rozpoczynając pracę, w ciągu kilku sekund możemy zaimportować dane z pliku, bazy danych czy sprzętu pomiarowego. Następnie, wizualizujemy je dzięki jednej z wielu dostępnych funkcji graficznych. W samej analizie mogą pomóc nam liczne gotowe procedury obliczeniowe. Na zakończenie, wbudowane w środowisko narzędzie wygeneruje dla nas raport z obliczeń.

Oprogramowanie MATLAB
Aktualna wersja R2023a (Luty 2023)
Autor MathWorks
System operacyjny Windows, Linux/Unix, OS X
Oficjalny dystrybutor ONT - Oprogramowanie Naukowo-Techniczne
Twórca Cleve Moler

MATLAB – główne możliwości oprogramowania

Cechy programu

 • zintegrowany język programowania wysokiego poziomu,
 • narzędzia do importu danych,
 • możliwość integracji własnego kodu C oraz Java,
 • interaktywne narzędzia do eksploracji i wizualizacji danych (2D i 3D),
 • wbudowane funkcje obliczeniowe (algebra liniowa, statystyka, analiza częstotliwościowa, optymalizacja),
 • narzędzia do tworzenia GUI.

Język programowania MATLAB

Język programowania umożliwia pracę na macierzach, wektorach i strukturach. Każdy inżynier i naukowiec styka się z nimi w swoich obliczeniach. Uczynienie z macierzy podstawowego typu danych dostępnych w środowisku MATLAB sprawia, że projektowanie obliczeń, jak i same obliczenia, są mniej czasochłonne. Ponadto, korzystając z języka MATLAB można tworzyć algorytmy szybciej. Od użytkownika nie wymaga się zbyt wiele. Nie musi wykonywać niskopoziomowych operacji, takich jak deklaracja zmiennych, ani określać typu danych. Możliwość operacji na macierzach sprawia, że w wielu przypadkach można zrezygnować z tworzenia zagnieżdżonych pętli typu ‘for’. Dzięki temu często jedna linijka kodu w tym programie zastępuje kilka linii pisanych w C czy C++.

Mimo licznych uproszczeń, które znacznie przyspieszają pracę, MATLAB oferuje wszystkie funkcje nowoczesnego języka programowania tj. pętle, wyrażenia warunkowe, struktury danych i klasy.

Środowisko programistyczne

Przy tworzeniu programów pomocnych może być kilka wbudowanych narzędzi:

 • MATLAB Editor – podstawowe narzędzie do edycji i debugowania kodu (breakpoints),
 • Code Analyzer – sprawdza kod pod kątem występujących błędów i rekomenduje modyfikacje umożliwiające uzyskanie najwyższej wydajności,
 • MATLAB Profiler – oblicza czas, jaki jest wymagany na wykonanie każdej z linii kodu.

Matlab program

 

Publikacja rezultatów pracy

MATLAB umożliwia wyeksportowanie wyników pracy w postaci pojedynczych wykresów, jak i w postaci kompletnego raportu z przeprowadzonych obliczeń. Raport może zostać utworzony w formacie HTML, Word, LaTEX czy PDF.

content_publikowanie

Tworzenie aplikacji z MATLAB

Jeśli wynikiem naszej pracy ma być działająca aplikacja okienkowa – wykorzystajmy moduł MATLAB Compiler. Umożliwia on stworzenie wykonywalnego pliku exe lub komponentu w postaci paczki JAVA, biblioteki C, .NET lub wtyczki arkusza Excel. Naszym celem jest stworzenie systemu wbudowanego? Moduł MATLAB Coder pozwoli na wygenerowanie kodu C na podstawie naszego algorytmu, opisanego w  tym języku. Więcej informacji na temat tych modułów znajdą państwo w naszych webinariach.

Matlab dla uczelni

MATLAB to oprogramowanie bardzo przydatne dla uczelni technicznych. Umożliwia wsparcie procesu dydaktycznego oraz badania naukowe. MATLAB jest pomocny zarówno dla wykładowców jak i studentów, chcących rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę bez konieczności nabywania osobnej licencji indywidualnej. 

MATLAB Drive

Matlab drive umożliwia użytkownikom trzymanie plików MATLABa w chmurze. W zależności od posiadanej licencji na produkt miejsce na wirtualnym dysku wynosi od 5 - 20 GB. 

Funcja drive pozwala na dzielenie się dostępem do swoich plików z użytkownikami oprogramowania w różnych miejscach i na różnych urządzeniach. W obecnych czasach pracy zdalnej jest to bez wątpienia bardzo przydatna funkcjonalność. 

MATLAB online

MATLAB online to rozwiązanie, które daje dostęp do najważniejszych funkcjonalności programu MATLAB z poziomu przeglądarki internetowej. Nie jest konieczne pobieranie oprogramowania MATLAB na komputer. Wystarczy dostęp do dowolnej przeglądarki internetowej oraz połączenie z Internetem aby skorzystać z programu. 

Jest to idealne rozwiązanie na przykład dla uczelni lub kursów online. Sprawdza się także bardzo dobrze przy konsultacjach i zdalnej analizie projektów. 

MATLAB - instalacja

Aby poprawnie zainstalować oprogramowanie MATLAB należy przede wszystkim pobrać plik instalacyjny na stronie producenta oraz wykonać kilka łatwych kroków. Poniżej opisujemy instalację MATLAB krok po kroku.

 1. W celu pobrania programu MATLAB należy przejść na stronę Mathworks i zalogować się do konta użytkownika (Jeśli nie mamy takiego konta wymagana będzie rejestracja).

 2. Po zalogowaniu się na konto użytkownika należy pobrać odpowiednią wersję oprogramowania MATLAB (wybór wersji na dany system operacyjny) - MATLAB download. 

 3. W celu rozpoczęcia instalacji należy uruchomić plik instalacyjny pobrany ze strony Mathworks i postępować zgodnie z poleceniami okna instalacyjnego wybierając między innymi miejsce instalacji oraz rodzaj licencji.

 4. Na zakończenie instalacji konieczna będzie jeszcze aktywacja oprogramowania. Po wprowadzeniu danych licencji wersja produktu zostanie zweryfikowana i aktywowana. 

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej