Polyspace Bug Finder Server

Polyspace Bug Finder Server™ jest narzędziem służącym do wykrywania błędów czasu wykonania (ang. run-time errors), problemów z przepływem danych i innych defektów w kodzie źródłowym C i C++. Polyspace Bug Finder Server sprawdza również kod źródłowy pod kątem zgodności z regułami kodowania (MISRA-C®, MISRA-C++, JSF++), regułami bezpieczeństwa (CWE, CERT-C, CERT-C++, ISO / IEC 17961) oraz zdefiniowanymi konwencjami nazewnictwa.

Dzięki Polyspace Bug Finder Server możesz monitorować metryki kodu, w tym złożoność cykliczną, czy metryki HIS na poziomie projektu, pliku i funkcji. Pozwala skonfigurować serwer do użycia z różnymi kompilatorami, procesorami docelowymi i środowiskami RTOS, a także zautomatyzować wykonywanie z systemami ciągłej integracji przy użyciu narzędzi takich jak Jenkins. Wyniki analizy kodu można opublikować w Polyspace Bug Finder Access™ do dalszej oceny i analizy

Narzędzie zapewnia wsparcie dla norm bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez produkty IEC Certification Kit (ISO 26262 i IEC 61508) oraz DO Qualification Kit (DO-178).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej