Polyspace Test

Polyspace Test zapewnia narzędzia do tworzenia, zarządzania i wykonywania testów jednostkowych i integracyjnych dla kodu C oraz C++ w systemach wbudowanych. Testy mogą być tworzone za pomocą interfejsu Polyspace xUnit API lub graficznego edytora do tworzenia testów z pomocą funkcji stub i mock w celu izolacji i weryfikacji testowanego kodu.

Polyspace Test pozwala na wykonywanie testów na własnym komputerze lub wbudowanym sprzęcie docelowym, automatyzację wykonywania testów oraz na łączenie testów z założeniami dla identyfikowalności

 Polyspace Test umożliwia wykonanie analizy pokrycia kodu w celu zmierzenia kompletności testów z takimi metrykami jak decyzje, warunki i pokrycie zmodyfikowanych warunków/decyzji (MC/DC). Możliwe jest również użycie automatycznej generacji testów w celu uzyskania docelowego pokrycia kodu, wartości granicznych testów, oraz aby rozszerzyć przypadki testowe bazowane na założeniach.

 Polyspace Test zawiera wspólny interfejs użytkownika z Polyspace, pozwalający na konfigurację, uruchomienie i przeglądanie wyników otrzymanych z narzędzi do statycznej analizy kodu. Otrzymane wyniki mogą zostać wykorzystane do uzasadnienia brakującego pokrycia kodu lub weryfikacji stabilności testów.

Dowiedz się więcej

 

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej