Simscape Battery

Simscape Battery™ umożliwia projektowanie i symulowanie systemów baterii i magazynowania energii. Simscape Battery dostarcza narzędzia projektowe i parametryzowane modele do projektowania systemów akumulatorowych. Pozwala na tworzenie cyfrowych bliźniaków, przeprowadzanie wirtualnych testów pakietów baterii, projektowanie systemów zarządzania bateriami i ocenę zachowań systemów w różnych warunkach.

Battery Pack Model Builder to narzędzie projektowe, które umożliwia interaktywną ocenę różnych układów zestawów akumulatorów. Narzędzie automatyzuje tworzenie modeli symulacyjnych, które odpowiadają pożądanej topologii pakietu oraz zawiera połączenia płyt chłodzących, dzięki czemu można obserwować reakcje elektryczne i termiczne.

Parametryzowane modele pakietów baterii i systemów zarządzania bateriami demonstrują działania, włączając w to równoważenie ogniw i szacowanie stanu naładowania. Przykłady te można wykorzystać do określenia wymagań dotyczących ogniw, przeprowadzenia analiz kompromisów i testów hardware-in-the-loop (HIL) oraz wygenerowania czytelnego i wydajnego kodu C/C++.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej