Simscape

MATLAB & Simulink - Simscape

Simscape™ rozszerza możliwości Simulink® o narzędzia do modelowania i symulacji wielodomenowych układów fizycznych takie jak: układy mechaniczne, hydrauliczne czy elektryczne. Produkt ten może zostać wykorzystany w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy obronnym. Razem z produktami Simscape Multibody™, Simscape Driveline™, Simscape Fluids™, Simscape Electrical™, Simscape pozwala modelować skomplikowane interakcje występujące w systemach wielodomenowych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej