Database Toolbox

Database Toolbox

Database Toolbox™ umożliwia wymianę danych pomiędzy środowiskiem MATLAB® a bazami danych zgodnymi z protokołem ODBC/JDBC. Zawiera narzędzia z graficznym interfejsem umożliwiające odczyt i zapis danych z baz SQL za pomocą prostych jak i zaawansowanych zapytań, które tworzone są automatycznie, bez konieczności znajomości języka SQL.

Kluczowe cechy modułu:

  • możliwość interaktywnej pracy na bazach danych bez znajomości języka SQL z wykorzystaniem aplikacji Database Explorer,
  • połączenia z bazami danych poprzez interfejs JDBC,
  • połączenia z bazami danych poprzez interfejs ODBC, wraz z opcją szybkiego dostępu przez natywny sterownik ODBC,
  • funkcje pozwalające wykonywać skomplikowane zapytania do baz danych z wykorzystaniem plików i poleceń SQL,
  • import/eksport z/do wielu baz danych w czasie jednej sesji,
  • pobieranie dużych bloków danych w jednej transakcji lub w wielu transakcjach z automatycznym podziałem danych na mniejsze części.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej