Spreadsheet Link (for Microsoft Excel)

Excel link

Spreadsheet Link™ (poprzednio Spreadsheet Link™ EX) łączy Microsoft® Excel® ze środowiskiem MATLAB®, pozwalając na dostęp do funkcji MATLABa z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel. Korzystając ze Spreadsheet Link można nie tylko wymieniać dane między MATLABem a Excelem, ale również w ramach powszechnie znanego interfejsu Excela uzyskać dostęp do zaawansowanej analityki, szybkich obliczeń i bogatych możliwości wizualizacyjnych MATLABa. Połączenie między MATLABem a Excelem działa „na żywo” i nie wymaga ani plików pośrednich, ani programowania niskopoziomowego.

Kluczowe cechy modułu:

  • wstępne przetwarzanie danych, ich edycja i wizualizacja w tradycyjnym wierszowo-kolumnowym środowisku Excel.
  • możliwość stosowanie zaawansowanych technik analitycznych środowiska MATLAB i jego modułów rozszerzających (toolboxów) bezpośrednio w Excelu.
  • tworzenie aplikacji w Excelu będących połączeniem powszechnie stosowanego interfejsu Excela z możliwościami obliczeniowymi i graficznymi MATLABa.
  • interaktywny wybór dostępnych funkcji z użyciem MATLAB Function Wizard.
  • interfejs graficzny do dostosowywania preferencji Spreadsheet Link™.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej