Econometrics Toolbox

Econometrics Toolbox

Econometrics Toolbox™ dostarcza zestawy funkcji do modelowania danych ekonomicznych. Dzięki wykorzystaniu tego modułu można m.in. dobierać i kalibrować modele do symulacji i prognozowania.

Kluczowe cechy modułu:

  • modele jednoczynnikowe ARMAX/GARCH, w tym EGARCH, GJR i inne warianty,
  • wieloczynnikowa symulacja i prognozowanie VAR, VEC i modele kointegracyjne,
  • modele przestrzeni stanów i filtry Kalmana do estymacji parametrów,
  • testy pierwiastka jednostkowego (Dickey’a-Fuller’a, Phillips’a-Perron’a) i stacjonarności (Leybourne’a-McCab’ae, KPSS),
  • diagnostyka pre- i postestymacyjna oraz testy statystyczne, w tym test wskaźnika prawdopodobieństw, test LM, test Walda, test Engle’a efektu ARCH i test Q Ljung-Boxa,
  • testy kointegracji, w tym Engle’a-Grangera i Johansena,
  • narzędzia diagnostyczne i wspomagające m.in. wybór modelu z wykorzystaniem kryteriów informacyjnych AIC/BIC oraz autokorelację, korelację krzyżową i częściową,
  • filtr Hodricka-Prescotta do analizy cyklu koniunkturalnego.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej