GPU Coder

GPU Coder™ tworzy z kodu MATLAB® zoptymalizowany kod pod architekturę CUDA® dla zastosowań w głębokim uczeniu, przetwarzaniu obrazów i systemach autonomicznych. Wygenerowany kod wykorzystuje zoptymalizowane biblioteki NVIDIA® CUDA jak cuDNN, cuSolver, cuBLAS oraz MAGMA. Mogą one być zintegrowane z kodem źródłowym, zaimplementowane jako statyczne i dynamiczne biblioteki i mogą być wykorzystane do prototypowania na układach graficznych NVIDIA Jetson™. Wygenerowany kod CUDA może zostać wykorzystany bezpośrednio w środowisku MATLAB aby przyśpieszyć wykonywanie intensywnych obliczeniowo fragmentów.

Wykorzystując Embedded Coder™, GPU Coder, pozwala zweryfikować wygenerowany kod w trybie SIL.

Kluczowe cechy

  • Generacja kodu CUDA i C++.
  • Wsparcie dla głębokiego uczenia (wymaga Deep Learning Toolbox).
  • Wsparcie dla przetwarzania obrazów (wymaga Image Processing Toolbox™).
  • Optymalizacja kodu pod kernel CUDA.
  • Generacja funkcji MEX do weryfikacji i przyśpieszenia wykonywania kodu.
  • Możliwość wykorzystania starszego kodu CUDA.
  • Profilowanie i weryfikacja kodu.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej