Navigation Toolbox

Projektowanie, symulacja i wdrażanie algorytmów do planowania i nawigacji

Navigation Toolbox™ zapewnia algorytmy i narzędzia analityczne do projektowania systemów planowania ruchu i nawigacji. Moduł zawiera konfigurowalne narzędzia do wyszukiwania i planowania trasy na podstawie próbkowania. Zawiera również modele czujników i algorytmy do wieloczujnikowej estymacji pozycji. Dzięki zawartym algorytmom jednoczesnego mapowania i lokalizacji można tworzyć reprezentacje map 2D i 3D z wykorzystaniem własnych danych lub generować mapy. Moduł zawiera również przykłady aplikacji do samodzielnej jazdy i robotyki.

Navigation Toolbox pozwala na generowanie metryk do oceny optymalizacji wytyczanych ścieżek, płynności i wydajności trasy. Aplikacja SLAM Map Builder umożliwia interaktywną wizualizację i debugowanie wygenerowanej mapy. Stworzone algorytmy można testować poprzez wgrywanie ich bezpośrednio na platformę sprzętową (wymaga MATLAB Coder™ lub Simulink Coder™).

Kluczowe cechy modułu

  • Algorytmy i narzędzia do projektowania systemów planowania ruchu i nawigacji.
  • Tworzenie reprezentacji map 2D i 3D z wykorzystaniem własnych danych lub generacji map przy użyciu algorytmów jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM).
  • Generowanie metryk do porównywania testów optymalności, płynności i wydajności ścieżki.
  • Modele czujników i algorytmy do estymacji pozycji na bazie grupy czujników.
  • Aplikacja SLAM Map Builder umożliwiająca interaktywną wizualizację i debugowanie generowania map.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej