Simscape Multibody

MATLAB & Simulink - Simscape Multibody

Simscape Multibody™ (poprzednio SimMechanics™) rozszerza Simscape® w narzędzia do modelowania i symulacji systemów mechanicznych. Jest zintegrowany z produktami MathWorks projektującymi systemy sterowania i generującymi kod, co pozwala na projektowanie kontrolerów i testowanie ich w czasie rzeczywistym wykorzystując model systemu mechanicznego.

Główne cechy Simscape Multibody:
  • Środowisko modelowania do budowy trójwymiarowych systemów mechanicznych brył sztywnych.
  • Różnorodność technik symulacji do analizy ruchu i wymiarowania komponentów mechanicznych.
  • Wizualizacja i animacja dynamiki systemów mechanicznych.
  • Implementacja wysokiej jakości nieliniowych modeli instalacji przemysłowych w Simulinku do wspomagania rozwoju i testowania systemów kontrolnych.
  • Translator SolidWorks umożliwiający używanie narzędzi CAD do definiowania modeli mechanicznych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej