Vision HDL Toolbox

Vision HDL Toolbox™ dostarcza algorytmy typu pixel-streaming do projektowania i implementacji systemów wizyjnych w układach FPGA i ASIC. Zawiera framework projektowy, który wspiera zestaw różnorodnych typów interfejsów, wielkości ramek i ilości klatek, włączając w to obsługę wideo wysokiej rozdzielczości (1080p). Algorytmy przetwarzania obrazów i wideo oraz systemów wizyjnych zawarte w Vision HDL Toolbox wykorzystują architekturę właściwą dla implementacji HDL. Są zaprojektowane do generacji czytelnego, syntezowalnego kodu w językach VHDL® i Verilog® (z wykorzystaniem HDL Codera™). Wygenerowany kod HDL może przetwarzać wideo 1080p60 w czasie rzeczywistym.

Funkcje Toolboxa są dostępne jako MATLAB System Objects™ lub bloki Simulink®.

Najważniejsze funkcje:

  • Sygnał kontroli synchronizacji wideo do obsługi niedopasowania czasowego i różnych rozdzielczości.
  • Konfigurowalna ilość ramek i ich rozmiar, włączając w to 60FPS dla wideo wysokiej rozdzielczości (1080p).
  • Konwersja frame-to-pixel i pixel-to-frame do integracji z możliwościami frame-based processing dostępnymi w MATLABie i Simulinku.
  • Przetwarzanie obrazów i wideo oraz algorytmy systemów wizyjnych z architekturą pixel-streaming, w tym poprawa jakości obrazu, filtrowanie, morfologia i statystyki.
  • Niejawna obsługa danych onchip z wykorzystaniem pamięci liniowej.
  • Wsparcie dla generacji kodu HDL i weryfikacji w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej