HDL Coder

Generacja kodu Verilog i VHDL dla układów FPGA i ASIC

HDL Coder

HDL Coder™ generuje przenośny, syntezowalny kod w językach Verilog® i VHDL® z funkcji MATLAB®, modeli Simulink® i diagramów Stateflow®. Wygenerowany kod HDL może być wykorzystany do programowania układów FPGA lub prototypowania i projektowania układów ASIC.

HDL Coder dostarcza narzędzia, które automatyzują programowanie układów FPGA Xilinx® i Intel®. Pozwala kontrolować architekturę i implementację kodu HDL, podświetlać ścieżkę krytyczną oraz generować oszacowanie wykorzystania zasobów sprzętowych. HDL Coder zapewnia możliwość dwukierunkowego śledzenia pomiędzy modelem Simulinka a wygenerowanym kodem Verilog i VHDL, umożliwiając weryfikację kodu dla aplikacji o wysokiej integralności według DO-254 oraz innych standardów.

Kluczowe cechy modułu

  • Niezależny od platformy docelowej, syntezowalny kod VHDL i Verilog.
  • Generacja kodu z funkcji MATLABa, System objects i modeli Simulinka.
  • Implementacja maszyn skończenie stanowych Moore’a i Melay’ego oraz logiki sterującej z użyciem Stateflow.
  • Przewodnik w procesie programowania aplikacji dla płytek rozwojowych Xilinx® i Intel®.
  • Współdzielenie zasobów oraz retiming w celu spełnienia wymagań szybkości i zajętości.
  • Możliwość dwukierunkowego śledzenia pomiędzy modelem a kodem według standardu DO-254.
  • Możliwość integracji kodu napisanego ręcznie.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej