Wireless HDL Toolbox

Wireless HDL Toolbox™ dostarcza algorytmy w postaci bloków Simulink® do projektowania i implementacji bezprzewodowych systemów komunikacji LTE na układach FPGA i ASIC. Zawarte algorytmy, bloki przejść między przetwarzaniem opartym o próbki i ramki danych oraz przykładowe aplikacje pozwalają na utworzenie w Simulink kompletnych podsystemów łączności LTE.

Kod HDL generowany przez algorytmy zawarte w toolboxie jest zoptymalizowany pod względem użycia zasobów sprzętowych oraz wydajności prototypowania i implementacji na platformach FPGA i ASIC a przykładowe aplikacje mogą zostać zmodyfikowane według potrzeb.

Wykorzystując Communications System Toolbox™ i hardware packages możliwe jest testowanie komunikacji over-the-air tworząc modele odbiorników i nadajników.

Kluczowe cechy

  • Bloki Simulink do zgodnej z normami komunikacji LTE: enkodery, dekodery turbo, splotowe (convolutional) i CRC.
  • Gotowe do implementacji przykładowe aplikacje do wykrywania sygnału (PSS i SSS) oraz dekodowania (MIB oraz SIB1).
  • Konwersja między przetwarzaniem próbkowym i ramkowym aby dostosować modele do nowych możliwości LTE Toolbox™.
  • Wsparcie prototypowania algorytmów na platformach FPGA i SoC Xilinx i Intel.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej