Robotics System Toolbox

Robotics System Toolbox

Projektowanie i testowanie algorytmów dla zastosowań w robotyce

Robotic System Toolbox™ dostarcza narzędzia i algorytmy do projektowania, symulacji i testowania manipulatorów, robotów mobilnych i robotów humanoidalnych. Zawiera algorytmy wykrywania kolizji, generowania trajektorii, oraz prostej i odwrotnej kinematyki i dynamiki bryły sztywnej przeznaczone dla manipulatorów i robotów humanoidalnych. W przypadku robotów mobilnych zawiera algorytmy mapowania, lokalizacji, planowania ścieżki, podążania za ścieżką i kontroli ruchu. Zawiera przykłady referencyjne typowych zastosowań robotów przemysłowych. Zawiera także bibliotekę dostępnych na rynku modeli robotów przemysłowych które można importować, wizualizować i symulować.

Robotics System Toolbox umożliwia opracowanie funkcjonalnego prototypu robota przez łączenie modeli kinematycznych i dynamicznych. Umożliwia kosymulację robota przez połączenie się bezpośrednio z symulatorem robotyki Gazebo.

Kluczowe cechy modułu

  • Narzędzia i algorytmy do projektowania, symulacji i testowania manipulatorów, robotów mobilnych i robotów humanoidalnych.
  • Algorytmy sprawdzania kolizji, generowania trajektorii, kinematyki prostej i odwrotnej oraz dynamiki bryły sztywnej.
  • Algorytm mapowania, lokalizacji, planowania ścieżki, śledzenia ścieżki i sterowania ruchem.
  • Możliwość kosymulacji z symulatorem Gazebo.
  • Sprawdzanie kolizji, definiowanie kształtów kolizji i wykrywanie kolizji pomiędzy siatkowymi geometriami.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej